Haitailliset ja hyödylliset reaktiomallit

Syömishäiriötä sairastavan läheisillä voidaan tunnistaa useita erilaisia reaktiomalleja vastauksena syömishäiriökäyttäytymiseen. Vanhempien vaistomaiset reaktiot lapsen sairastuessa ovat ymmärrettäviä, mutta eivät välttämättä tue paranemista.

Maudsleyn menetelmässä vanhemman reaktiomalleja kuvataan eläinesimerkein. Yhden vanhemman reaktiot voivat heilahdella useiden mallien välillä. Usein vanhemmat yrittävät myös kompensoida reagoimalla toisen vanhemman käytökseen käyttäytymällä tai ilmaisemalla tunteitaan päinvastoin kuin toinen; äidin käyttäytyessä ylisuojelevasti kengurun tavoin isä vetäytyy kuin strutsi tai äidin meduusamaisen ylitunteellinen reaktio saa isän ottamaan sarvikuonomaisen hyökkäävän asenteen. Tasapainon ja yhteisen linjan löytäminen auttaa myös äärireaktioiden välttämisessä. 

Käyttäytymisen reaktiomallit

Kenguru

Pelko lapsen terveyden ja hengen puolesta voi johtaa kengurumalliin. Kengurumaisesti käyttäytyvä läheinen pyrkii suojelemaan sairastunutta sillä ajatuksella, että vähentää näin rakkaansa kärsimystä. Sympatia (toisen tunteisiin samaistuminen) saa voiton empatiasta (toisen tunteiden sisällön ymmärtäminen). Hän mukautuu sairastuneen jokaiseen vaatimukseen oli se sitten syömishäiriön sanelemaa tai ei. Vaikeita asioita tehdään sairastuneen puolesta tai niitä vältetään viimeiseen saakka. Takana voi olla ajatus, että syömiseen liittyvä ahdistus tai tyhjentäytymiskäyttäytymiseen liittyvä häpeä näin vähenisi. Todellisuudessa tällainen lähestymistapa aiheuttaa sairastuneen taantumisen ikävuosiaan nuoremmalle tasolle ja estää sairastunutta oppimasta miten ahdistuksesta voi päästä eroon ilman syömishäiriötä.

Kenguruvanhempi kuluttaa nopeasti voimavaransa loppuun yrittäessään ennakoida ja välttää hankalia tilanteita, joita syömishäiriötä sairastavan kanssa väistämättä tulee. 

Sarvikuono

Sarvikuonomainen vanhempi yrittää puhua "temppuilevalle teinille" järkeä tai väitellä tämän kanssa ehkä omat kantansa hyvinkin rationaalisesti perustellen - huonoin tuloksin. Syömishäiriöllä kun ei ole logiikkaa ja pakkoajatukset saattavat olla täysin irrationaalisia. Kun järjen puhuminen ei auta ja syömishäiriö voittaa väittelyn, sarvikuono suuttuu ja siirtyy vihamieliseen ja kritisoivaan painostuslinjaan. Seurauksena yleensä on, että sairastunut asettuu puolustusasemiin ja alkaa taistella entistä voimakkaammin vastaan vahvistaen syömishäiriökäyttäytymistään. Toinen harvinaisempi vaihtoehto on, että sairastunut ehkä tottelee, mutta kumpikaan - ei sairastunut eikä sarvikuonovanhempi - ei opi luottamaan nuoren kykyyn toimia terveellä tavalla itse ilman vanhemman avustusta. Tämä on huono lähtökohta toipumiselle, johon pitäisi liittyä myös itsenäistyminen.

Näille kahdelle reaktiomallille on yhteistä se, että suunnan näyttäminen taistelussa syömishäiriötä vastaan epäonnistuu. Ensimmäisessä mallissa suuntaa ei ole ollenkaan ja toisessa mallissa sairastunut yritetään ohjata oikealle tielle väkisin.

Delfiini

Syömishäiriö on sairastuneelle selviytymiskeino, ikäänkuin pelastusrengas, johon hän turvautuu pysyäkseen pinnalla vaarallisessa ja stressaavassa ympäristössä. Delfiinivanhempi auttaa syömishäiriöistä luopumaan pikkuhiljaa pelastusrenkaasta, luottamaan itseensä ja terveisiin selvytymiskeinoihin; välillä kannatellen ja ottaen vastuuta ravitsemuksesta sairauden ollessa pahempana, välillä rohkaisevasti rinnalla uiden ja valmentaen sekä sairastuneen edistyessä hiljaa perässä seuraten.


Tunteidenkäsittelyn reaktiomallit

Strutsi

Syömishäiriö aiheuttaa sairastuneen läheisille voimakkaita ja ahdistavia tunteita. Strutsivanhempi kieltäytyy kohtaamasta näitä tunteita välttämällä niiden ajattelemista tai niistä puhumista. Yrittäessään olla huomioimatta syömishäiriön vaikutuksia sairastuneessa, hän saattaa myös sulkea silmänsä perheelle aiheutuneilta seurauksilta. Strutsivanhempi voi esimerkiksi pyrkiä viettämään mahdollisimman paljon aikaa töissä tai muissa puuhissa välttäen vaikeiden tilanteiden ja sairastuneen kohtaamista. Tämä aiheuttaa usein toiselle vanhemmalle ylimääräisen taakan hänen joutuessaan ilman tukea vastaamaan kaikesta. Syömishäiriöön sairastuneelle strutsin käytös näyttäytyy välinpitämättömyytenä ja on omiaan murentamaan loputkin jäljellä olevasta itseluottamuksesta.

Meduusa

Joskus voimakkaat tunteet vievät voiton vanhemmista etenkin, jos mukana on vääriä uskomuksia esimerkiksi syömishäiriön syistä ja aiheuttajista. Meduusa joko kokee epäonnistuneensa vanhempana tai uskoo perfektionistisesti olevansa täysin vastuussa lapsensa onnellisuudesta ja elämästä. Syyllisyydentunne on tällöin ylitsepääsemätön, mutta mukana voi olla myös uupumusta, epätoivoa ja vihaa. Meduusa reagoi vahvoihin tunteisiin liialla herkkyydellä. Tunteet vaihtelevat itkusta ahdistukseen ja vihanpuuskiin, eikä meduusa pysty kätkemään niitä sairastuneelta. Avoimesti osoitetut negatiiviset tunteet heijastuvat sairastuneeseen lisäten tämän pahaa oloa ja syyllisyyttä tilanteesta.

Meduusavanhempi ajautuu herkästi masennukseen ja uupumukseen, jos ei saa riittävää tukea ja neuvontaa.

Nämä tunnereaktiot ovat asteikkojen ääripäissä. Ensimmäisessä tunnetta on liian vähän ja toisessa aivan liikaa. On tärkeää pyrkiä tasapainoon.

Bernhardinkoira

Bernhardinkoira pysyy rauhallisena ja hallittuna silloinkin kun tilanne on vaarallinen. Paniikkiin joutuminen ja huutaminen vain laukaisevat "lumivyöryn" (ts. syömishäiriökäyttäytymisen pahenemisen). Hän tarjoaa hoivaa ja seuraa sairastuneelle lämmöllä. Bernhardinkoiravanhempi huolehtii sairauteen kadonneen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta järjestelmällisesti ja kärsivällisesti arvostelematta ja painostamatta. Bernhardinkoiramaisen asenteen luomisessa auttaa ajatus, että sairastunut ei ole vastuussa sairastumisestaan, vaan ansaitsee täyden tuen ja rakkauden läheisiltään.

Lähteet:
Skills-based Learning for Caring for a Loved one with an Eating Disorder - The New Maudsley Method. J Treasure, G Smith, A Crane.

Anorexia Nervosa. A Recovery Guide for Sufferers, Families and Friends. J Treasure, J Alexander.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Keskustelu on hyvästä! Toivomme asiallisia ja rakentavia kommentteja nimellä, nimimerkillä tai ilman nimeä. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.