Maudsleyn menetelmän perusajatukset

Perhepohjaisen hoidon (Family-based Treatment = FBT) lähtökohtana on ajatus, että kukaan ei tunne ja hoida lasta niin hyvin kuin omat vanhemmat. Vaikka syömishäiriöillä on tapana vallata perheen - ei vain sairastuneen - koko elämä, lähes kaikki vanhemmat ovat oikein ohjeistettuina ja tuettuina kykeneviä auttamaan lastaan paranemisessa. Vanhemmat eivät ole haitta tai hidaste hoidossa, vaan heillä on oma tärkeä roolinsa! Perhepohjainen hoito ei näe nuoren syömishäiriötä seurauksena perheyhteisön toimimattomuudesta, vaan perheen oireilu on yritystä selvitä syömishäiriön aiheuttamista sairaista vaatimuksista. 

Maudsleyn menetelmä pyrkii voimaannuttamaan vanhemmat hoitamaan omaa lastaan; astumaan lapsen puolelle sairautta vastaan, ottamaan vastuu ravitsemuksesta yhtenä rintamana lempeän päättäväisesti silloin kuin sitä tarvitaan ja myöhemmin tukemaan toipuvaa kantamaan uudelleen lisääntyvästi vastuuta omista ruokailuistaan sekä kehittämään tervettä identiteettiä (hoidon vaiheista täällä). Hoito toteutetaan avohoitona ja tarkoituksena onkin estää toistuvia sairaalahoitojaksoja ja niiden jälkeisiä takapakkeja. Kun nuoren kotihoito tukee syömishäiriöstä toipumista, on mahdollisuus myös saada aikaan tuloksia lyhyemmässä ajassa kuin mitä esimerkiksi Suomessa esitetään keskimääräisenä toipumisaikana.

Jotta lempeän päättäväinen ote olisi mahdollinen, Maudsleyn menetelmän mukaan syömishäiriö pyritään ulkoistamaan sairastuneesta. Syömishäiriön ei katsota olevan sairastuneen oma vika tai valinta, käytöshäiriö tai kyvyttömyys normaaliin syömiskäyttäytymiseen. Syömishäiriö on sairaus, joka on vallannut nuoren elämän niin, että tämä ei voi käyttäytyä muulla tavalla. Sairauden taustalla ovat vajaaravitsemuksen aiheuttamat muutokset aivojen biologiassa, joihon sairastuneella on geneettinen taipumus. Näin ajatellen on helpompi kokea myötätuntoa sairastunutta kohtaan, vaikka sairauden mukaan tuomaa käyttäytymistä ei hyväksyisikään. Myötätunto on luonteeltaan empatiaa, toisen ahdistuksen ja tuskan ymmärtämistä, vaikka jokaiseen mielenliikkeeseen ei tarvitse tai pidäkään samaistua (=sympatia).

Maudsleyn menetelmässä vanhempia opetetaan kohtelemaan sairastunutta nuorta syömishäiriöitä vastustavin reaktiomallein. Syömishäiriöitä ruokkivat reaktiot niin käytöksen kuin tunteiden suhteen pyritään myös tunnistamaan ja niitä opetellaan välttämään.

Lähteet:
My Kid is Back. J Alexander & D Le Grange.
Skills-based Learning for Careing for a Loved One with an Eating Disorder - The New Mausdley Method. J Treasure, G Smith. A Crane.
Help Your Teenager Beat an Eating Disorder. J Lock & D Le Grange.

1 kommentti:

Keskustelu on hyvästä! Toivomme asiallisia ja rakentavia kommentteja nimellä, nimimerkillä tai ilman nimeä. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.