7. heinäkuuta 2019

Usein kysytyt kysymykset: Riittääkö pelkkä painon / ravitsemustilan korjaaminen rajoittavasta syömishäiriöstä toipumiseen?

Tätä asiaa on kysytty sen verran usein mm. läheisten Facebook-ryhmässä, että kirjoitin asiasta ikioman postauksen ja siirrän sen myös tänne. Perhepohjainen hoitohan saatetaan helposti käsittää "pakkosyöttämiseksi" - minulta on jopa kysytty, eikö kyseessä olekin se hoito jossa vanhemmat (konkreettisesti) syöttävät jälkeläistään väkisin.
Vastaus kysymykseen "riittääkö pelkkä painon palauttaminen toipumiseen vai tarvitaanko jotain muutakin?" on KYLLÄ ja EI riippuen sairastuneen tilanteesta. 
Osalla - etenkin kovin nuorena sairastuneille, jos eivät sairasta pitkään - pelkkä pään selkiytyminen ravitsemustilan korjaantuessa riittää takaamaan normaalin murrosiän psyykkisen kehityksen etenemisen ja uusien käyttäytymismallien oppimisen syömishäiriön tilalle. Tällöin muuta hoitoa / terapiaa ei tarvita. Kun ravitsemustila on ollut riittävän pitkään hyvä, kehonkuvan häiriö (se että koetaan itsensä lihavammaksi kuin todellisuudessa on) sekä nälkiintymisestä johtuva ahdistuneisuus ja masennus häviävät. Mielen toipumisen etenemisaikataulusta suhteessa painoon olen kirjoittanut aiemmin tässä kirjoituksessa.
Mikäli sairastunut on kärsinyt huonosta itsetunnosta tai itseinhosta jo pitkään ennen sairastumistaan syömishäiriöön, ne eivät välttämättä häviä ravitsemustilaa korjaamalla vaan siihen vaaditaan itsemyötätunnon ja kehotuntemuksen opettelua. Tähän suosittelen mm. psykofyysistä fysioterapiaa. Etenkin teini-iässä ja nuorella aikuisiällä sairastuneilla tai pitempään sairastaneilla kannattaa muistaa myös tämä: Koska syömishäiriö on tullut sairastuneen elämään ratkaisuna johonkin tarpeeseen (oli se sitten viaton pyrkimys terveellisempään elämään tai elämän hallintakeino), täytyy sairastuneen opetella uusia tapoja toteuttaa näitä tarpeita. Siihen tarvitaan tietoisuutta, josta löytyy enemmän tässä kirjoituksessaOn tärkeää, että syömishäiriöstä toipuva oppii tunnistamaan tilanteita, joissa syömishäiriö on toiminut ratkaisukeinona ja ymmärtää, että hän omilla ratkaisuillaan ja valinnoillaan käyttäytymisensä suhteen voi vaikuttaa siihen, hallitseeko syömishäiriö häntä vai hän syömishäiriötä. Syömishäiriön uusiutumisen ehkäisemisestä olen kirjoittanut tässä postauksessa ja siinä triggerien (laukaisevien tekijöiden) tunnistamisella ja ylös kirjaamisella on oma tärkeä osansa.
Tietoisuuden kehittäminen vaatii sairastuneelta aktiivista työskentelyä ja toipumismotivaatiota - tai paranemisrohkeutta, joka mielestäni on armollisempi termi samalle asialle - ja joskus myös jotain omaa yksilöpsykoterapiaa (suositeltuja ovat mm. ratkaisukeskeiset terapiamuodot kuten dialektinen käyttäytymisterapia tai kognitiivinen käyttäytymisterapia). Mikäli taustalla on traumoja (kuten vaikea koulukiusaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö) saatetaan tarvita traumaterapiaa
Työskentely ei onnistu nälkiintyneillä aivoilla - siksi on välttämätöntä, että aliravitsemustila korjataan ennen terapiaa! Jos ravitsemustila on ollut hyvä ainakin 3-6 kuukauden ajan ja toipuvalla on vieläkin häiritseviä ahdistus- ja masennusoireita, saatetaan oireisiin tarvita lääkitystä. Tässä tilanteessa perinteiset mielialalääkkeet usein myös toimivat paremmin kuin henkilön ollessa aliravittu ja vaarallisia sivuvaikuksia on vähemmän. On muistettava, että anoreksian alttiusgeenit sijaitsevat varsin lähellä ahdistuneisuushäiriölle ja neuroottisuudelle altistavia alueita, joten rajoittavaan syömishäiriöön sairastuneella voi olla taipumusta molempiin. Perhepohjaisen hoidon (FBT) 3. vaiheessa pitäisikin kartoittaa myös jatkopsykoterapian tarve ja ohjata toipuja siihen, mikäli tarvetta ilmenee.
Läheinenkin voi auttaa sairastunutta toipumisessa ja tietoisuuden kehittämisessä käyttämällä motivoivaa keskustelua. Erityisen hyvin se toimii aikuisilla ja täysi-ikäisyyttä lähestyvillä teineillä, esiteineillä näyttöä tehosta on vähemmän. Motivoiva keskustelu on (se delfiinimäinen) tapa töniä sairastunutta lempeästi kohti oikeita valintoja ja rakentavia tavoitteita elämässä niin, että toipuja loppujen lopuksi tekee itse suunnitelmia muutoksen ja tavoitteiden suhteen. Se, mistä asioista milloinkin kannattaa puhua riippuu sairauden vaiheesta. Läheiselle hyödyllisistä keskustelutaidosta voit lukea lisää tästä. Sairastuneen motivoitumisesta toipumiseen löytyy lisää tässä kirjoituksessa - on hyödyllistä ymmärtää ulkoisen ja sisäisen motivaation erot.
On muistettava, että sairauden alkuvaiheessa rajoittavaa syömishäiriötä sairastava ei ole motivoitunut ravitsemustilan korjaamiseen eli painon nousuun. Tämä johtuu nälkiintyneiden aivojen aiheuttamasta sairaudentunnottomuudesta eli anosognosiasta, joka edelleen tunnetaan ja tunnistetaan aivan liian huonosti ammattilaisten keskuudessa ja etenkin somaattisella puolella, joka joutuu tekemiseen nimenomaan vakavasta aliravitsemuksesta kärsivien syömishäiriötä sairastavien kanssa. Ravitsemustilan korjaamiseen tarvitaan intensiivistä tukea niin ammattilaisilta (hoidon suuntaviivat, rohkaisu ja psykoedukaatio, ravitsemuskuntoutuksen valvonta ja korjausliikkeet) kuin läheisiltäkin (tuki ruokailutilanteissa, altistaminen, ahdistuksen sietäminen). Rajoittavien syömishäiriöiden hoito voitaisiinkin tiivistää oheiseen kuvaan. Siinä punaisella rajatut asiat voidaan toteuttaa ilman, että sairastuneella itsellään ei ole vielä minkäänlaista paranemisrohkeutta / toipumismotivaatiota, kunhan hoitotaho ja läheiset toimivat yhteisessä rintamassa asian suhteen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Keskustelu on hyvästä! Toivomme asiallisia ja rakentavia kommentteja nimellä, nimimerkillä tai ilman nimeä. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.